Ustalenie ojcostwa ? ciężka sprawa?

TestDNASłysząc słowa ?badania DNA? niejedna osoba zastanawia się, o co w tym wszystkim chodzi. Jak to możliwe, żeby na ich podstawie ustalić ojcostwo? Przecież dotąd ustalenie ojcostwa odbywało się na zasadzie porównania grupy krwi, którego wynik nie wskazywał jednoznacznie, kto jest biologicznym ojcem dziecka. I to był główny powód, dla którego metoda ta została zastąpiona fenomenalnymi badaniami DNA w kierunku ustalenia ojcostwa.

Zastanawiasz się, gdzie tkwi sukces badania ojcostwa na podstawie DNA? W naszych genach! Każdy człowiek posiada swój unikalny zestaw DNA, który dziedziczy po połowie od rodziców w postaci 46 chromosomów. Jest to tzw. ? genetyczny odcisk palca?. Test DNA na ojcostwo polega na porównaniu kodu genetycznego od dziecka z kodem genetycznym domniemanego ojca oraz matki. Tak naprawdę w większości przypadków wystarczy, że porówna się materiał od ojca oraz dziecka i podczas analizy porówna się te cechy, które dziecko odziedziczyło po ojcu. Potwierdzenie ojcostwa jest wtedy, kiedy wszystkie badane markery są ze sobą zgodne. Wtedy mówi się, ze dany mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka z prawdopodobieństwem ponad 99,99%. Zaprzeczenie ojcostwa jest wówczas wtedy, kiedy wystąpią co najmniej 3 niezgodności w badanych markerach.

Co w sytuacji, kiedy jest jedna bądź dwie niezgodności w markerach? Możliwe są dwie sytuacje: wystąpienie mutacji u domniemanego ojca lub dziecka, bądź też w grę wchodzą dwaj domniemani ojcowie blisko ze sobą spokrewnieni. W pierwszym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest włączenie matki do badania, natomiast w drugim przypadku należy poddać badaniu dwóch domniemanych ojców, wtedy otrzymany wynik będzie jednoznaczny.

Sam widzisz, że ustalenie ojcostwa na podstawie DNA jest łatwe, a otrzymany wynik wskaże czy jesteś ojcem badanego dziecka czy też nie.

?