Pan Tadeusz, co stanowiło inspiracje do napisania wielkiego eposu

Adam MickiewiczPo upadku powstania listopadowego w 1831 roku rozpoczęły się masowe emigracje, narodu polskiego, głownie do Francji i Anglii. Za uchodźcami podążyły również konflikty polityczne, które je dzieliły jeszcze w kraju. Tęsknota za ojczystym krajem i poczucie wyobcowania bolało wygnańców najbardziej. Zaistniała sytuacja niepokoiła również Adama Mickiewicza, który w owym okresie także przebywał na uchodźstwie. Wyrazem jego troski o losy ojczyzny, ogromnej tęsknoty za nią oraz zaniepokojenie skłóceniem środowisk emigracyjnych stał się epos Pan Tadeusz napisany w celu wzniecenia ducha walki w Polakach po upadku powstania oraz obudzenie nadziei na odzyskanie niepodległości. Literackimi inspiracjami dla Mickiewicza były epos Homera, powieść historyczna Scotta, powieść poetycka Byrona oraz idylla mieszczańska Goethego. W dziele zarysowały się także wpływy Krasickiego i Niemcewicza. Wieszcz stworzył wspaniałe dzieło, wyjątkowe pod wieloma względami. Jego kunsztu nie da się ocenić jedynie po przeczytaniu streszczenie Pan Tadeusz odbierające mu całą wielkość. Epos Mickiewicza zachwyca po dzień dzisiejszy językiem, stylem, formą i budową. Stał się inspiracją dla wielu kolejnych artystów. Odniesienie do patriotycznych wartości dzieła możemy odnaleźć miedzy innymi w Latarniku Henryka Sienkiewicza. Ogromny artyzm oraz ponadczasowe przesłanie uczyniły z niego epos, który do dnia dzisiejszego nie znalazł w literaturze polskiej godnego odpowiednika. Dlatego nie można poprzestawać na zapoznaniu się jedynie z Pan Tadeusz streszczenie stanowiące jedynie namiastkę wielkiego dzieła.