Geneza Wesela Stanisława Wyspiańskiego

weseleStanisław Wyspiański przyszedł na świat 15 stycznia 1869 roku w Krakowie. Tam też zmarł 28 listopada 1907 roku. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych artystów i to nie tylko epoki Młodej Polski, gdyż swoimi dziełami wykraczał poza czasy mu ówczesne.
Jednym z najznakomitszych jego utworów jest dramat Wesele oparty na wydarzeniach mających realne miejsce. 20 listopada 1990 roku odbyło się bowiem wesele przyjaciela Wyspiańskiego, poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną. Uroczystość miała miejsce w podkrakowskiej wsi Bronowice, w domu Tetmajera, którego z kolei żona była starszą siostrą panny młodej. Już zaledwie trzy miesiące po tym wydarzeniu Stanisław Wyspiański miał gotową sztukę do wystawienia, co stanowi kolejny dowód wielkiego talentu polskiego wieszcza. Sztuka Wesele była spełnieniem marzeń autora o stworzeniu dramatu monumentalnego posiadającego otwarta kompozycję, wywodzącego się z epoki romantyzmu. Zgodnie z jej założeniami utwór miał odznaczać się fragmentarycznością, zagadkowością, wielowątkowością, mieszaniem stylów i tonacji oraz otwartym zakończeniem i wprowadzeniem scen zbiorowych. Wyspiański chciał stworzyć dzieło, w którym poddałby ocenie współczesne mu społeczeństwo oraz dokonałby konfrontacji narodowych mitów z rzeczywistością. Już samo streszczenie Wesele pokazuje, że wszystkie te warunki zostały w wybitnym dziele spełnione. Warto po nie sięgnąć, a nie poprzestawać jedynie na Wesele streszczenie będące olbrzymim uproszczeniem wspaniałego dramatu.