Przechowywanie materiałów sypkich

SilosyWbrew temu co mogłoby się wydawać magazyny to nie zawsze podobnego wyglądu budynki, mające postać dużych i wysokich hal, niekiedy wyposażonych w parkiet przemysłowy. Ponieważ różne towary wymagają różnych warunków składowania, same budynki magazynowe również różnią się od siebie. Czasami nawet bardzo.

Obecnie do podczas budowy nowych obiektów magazynowych, stosuje się niekiedy bardzo zaawansowane technologie, które mogą sprawić iż koszt takiej inwestycji jest bardzo duży. Dobrym przykładem dość nietypowego rodzaju magazynu (oraz budowli), w którym cena inwestycji, wciąż pozostaje na wysokim poziomie są silosy do przechowywania materiałów sypkich. Magazyny tego rodzaju, niemal zawsze powstają w fabryce producenta, a następnie już jako gotowa konstrukcja, transportowane są w wyznaczone przez nabywcę miejsce.

Niekiedy zdarza się również, że silosy montowane są na miejscu, z przygotowanych wcześniej elementów, jednak jest to o wiele rzadziej spotykana technika konstrukcji tego typu magazynów.

Silosy zastępują obecnie rolę spichlerzy, które nie tylko zajmowały znacznie większą powierzchnię i były droższe w utrzymaniu, ale również były miejscem łatwo dostępnym dla różnego rodzaju gryzoni.

Obecnie, nowoczesne silosy dają możliwość przechowywania dużych ilości zbóż i innych materiałów sypkich na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Umożliwia to ich konstrukcja, która polega na ich pionowym ułożeniu. Przechowywany materiał ładowany jest do silosu od góry, a następnie zamykany. Na dole każdego z niech znajduje się właz umożliwiający jego otwarcie i załadunek odpowiedniej ilości przechowywanego materiału. Wszystkie silosy posiadają również specjalne drabinki i wejścia od góry budowli, które są pomocne przy sprawdzaniu stanu przechowywanych materiałów oraz czynnościach związanych z czyszczeniem.