Podstawy BHP o PPOŻ

przepisy BHP i Haccp - instrukcje i oznakowanie bhp i ppożPodstawowa znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową, jest jednym z wymagań, jakie stawia się przed każdym pracownikiem produkcyjnym zarówno w wielkich zakładach przemysłowych jak i mniejszych firmach produkcyjnych.
Znajomość podstaw w tej materii, jest wręcz niezbędna do bezpiecznej pracy, toteż nowi pracownicy przechodzić muszą gruntowne szkolenie bhp, zaś pozostali pracownicy tylko okresowe, którego zadaniem jest przypomnienie podstawowych zasad BHP. Na szkolenie, pracownicy przede wszystkim dowiedzą się jakie rozróżniamy znaki ochrony przeciwpożarowej, oraz ogólnie pojęte znaki BHP i PPOŻ, których znajomość jest potrzebna, gdy dojdzie do krytycznej sytuacji, na przykład zagrożenia pożarowego.
Ponadto na szkoleniach dostaną odpowiednie instrukcje ochrony przeciwpożarowej obowiązujące w danym zakładzie pracy, aby mogli się z nimi dość dokładnie zaznajomić, po to, by w przyszłości, wiedzieć jak należy się zachowywać w przypadkach zagrożenia pożarowego. Jak się, bowiem okazuje, mimo iż zachowanie w takiej sytuacji wydaje się być zupełnie normalne i odruchowe, większość ludzi ulega panice, która jest najgorszym z możliwych doradców w czasie zagrożenia.