Trening Biofeedback

Biofeedback metoda treningu mózgu stworzona przez amerykańskich naukowców na potrzeby astronautów, wykorzystywana jest obecnie przez psychologów i lekarzy. Polega ona na wzmacnianiu lub wyciszaniu fali jakie wysyła mózg odpowiedzialnych za koncentrację, aktywność tempo myślenia i pracy, stres i napięcie.

Treningi przy zastosowaniu tej metody  mają wpływ na wczesne wspomaganie dzieci przedszkolnych w rozwoju funkcji, które  stanowią podstawę ich  przyszłych sukcesów szkolnych. Wykorzystując tę zaletę Biofeedback w Rzeszowie, to propozycja z której zaczęły już korzystać szkoły. Zastosowanie badania EEG podczas odbywającego się treningu może wyłapać u małego dziecka większe wartości fal mózgowych, które sugerować mogą pojawienie się w przyszłości problemów szkolnych związanych z dysleksją, dysgrafią, zaburzeniami pamięci i koncentracji i nadpobudliwości psychoruchowej. Dzieci w Rzeszowie mogą już poddawać się w pełni bezpiecznej metodzie, która oprócz umożliwienia zwiększenia panowania nad własnymi reakcjami, odpowiednią relaksacją i radzeniem sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach, pozwala na wczesne  rozpoczęcie procesów naprawczych jeszcze przed pójściem dziecka do szkoły. Warto trening Biofeedback oferowany już w ZSS im. UNICEF przenieść do przedszkola w Rzeszowie, aby dzieci już na samym początku swojej nauki miały szansę z niej skorzystać. Rodzice, których dzieci korzystają z tej metody wręcz zapewniają, że w domu chętniej zasiadają do nauki i lepiej sobie z nią radzą.