szkółka drzew

drzewa Umiejętnie wyselekcjonowane i odpowiednio pielęgnowane drzewa owocowe są produkowanymi w tego typu miejscu, jakim jest szkółka drzew i krzewów owocowych. Oczywiście możemy spotkać się także dosyć często z propozycjami zakupu drzewek z niesprawdzonych miejsc. Drzewka te jednak w dosyć krótkim okresie czasu obumierają lub nawet nie są w stanie przyjąć się w podłożu, w którym zostały zasadzone.

Produkcja drzewek i krzewów owocowych jest specyficznego rodzaju działem produkcji ogrodniczej nazywanym popularnie szkółkarstwem. Jego głównym zadaniem jest przede wszystkim korzystne rozmnażanie drzewek i krzewów owocowych w początkowych fazach ich wzrostu. Wiąże się to ze zwiększeniem ich możliwości adaptacyjnych w podłożu, do którego zostaną przeniesione po określonym okresie czasu. Tego rodzaju podłożem jest zazwyczaj miejsce w naszym ogrodzie działkowym lub na terenie sadu. Jak widzimy szkółkarstwo jest zazwyczaj w korzystny sposób zharmonizowane z sadownictwem, a przynajmniej powinno tak być w rzeczywistości.

Wpływa to, bowiem niezmiernie korzystnie na całościowy rozwój i rozrost roślin, drzew i krzewów. Wysadzanie drzewek owocowych w naszym ogrodzie pochodzących z niewiadomego źródła może wpłynąć niekorzystnie na ich rozwój, są one mało odporne zazwyczaj na warunki klimatyczne, ataki szkodników i warunki glebowe, może to przynieść nam dosyć znaczne straty. Drzewa owocowe pochodzące z innego miejsca niż szkółka drzew są zazwyczaj słabymi z wadliwie wyprowadzonymi koronami i nieodpowiednio ukształtowanym systemem korzennym. Poprzez tego rodzaju stan rzeczy ich opóźnienia we wzroście i owocowaniu mogą sięgać nawet do kilku lat. Czasem w pojedynczych przypadkach zdarzyć się może, że nie będą one w stanie nigdy zaowocować. Nie pozostaje nam wówczas nic innego jak wykarczować tego rodzaju drzewko. Odpowiednie wyprowadzenie drzewka w początkowej fazie jego wzrostu ma niezwykle istotne znaczenie na ogólny jego przebieg rozrostu. Dlatego też zakładanie sadu lub przydomowego ogrodu powinno być oparte na sprawdzonych drzewkach z wiadomego i sprawdzonego źródła ich pochodzenia.