Przydomowe oczyszczalnie ? co należy o nich wiedzieć?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to doskonały sposób na zneutralizowanie ścieków, które stanowią uboczny rezultat funkcjonowania gospodarstwa domowego. Na takie rozwiązanie decyduje się obecnie bardzo wiele osób ? zwłaszcza, że w ramach dotacji unijnych można otrzymać zwrot części kosztów poniesionych w związku z tą inwestycją.
Takie przedsięwzięcie jest dosyć skomplikowane, w związku z czym wymaga wielu konsultacji. O wielu dotyczących go aspektach przeczytać można m. in. tutaj. Zacząć należy od tego, że działka, na której ma powstać biologiczna oczyszczalnia ścieków musi spełniać pewne warunki. Powinna odznaczać się odpowiednią wielkością ? nie da się bowiem zrealizować opisywanej tu inwestycji na małym obszarze. Bardzo ważne są również parametry podłoża takie jak jego rodzaj oraz stopień przepuszczalności. Ponadto uwzględnienia wymagają też uwarunkowania klimatyczne oraz poziom wód gruntowych.
Mając na uwadze wszystkie przedstawione powyżej przesłanki, trzeba dokonać wyboru odpowiedniego modelu oczyszczalni. Jest wiele opcji w tym zakresie. Wyszczególnia się m. in. oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, z filtrami piaskowymi, z filtrami korzenno-gruntowymi itd. Bez względu na to jaki konkretnie rodzaj oczyszczalni wchodzi w rachubę, sposób działania poszczególnych modeli bazuje na tych samych mechanizmach ? czyli na procesach biologicznych, które zachodzą w przyrodzie. Kluczową rolę odgrywają w nich mikroorganizmy, dla których ścieki (a raczej zawarte w nich substancje) stanowią doskonałe pożywienie.