Jak powstał utwór Konrad Wallenrod

konrad wallenrodAdam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. Wywodził się z drobnej szlachty. Solidne wykształcenie z zakresu filologii, literatury i historii zdobył na Uniwersytecie Wileńskim. Tworzył wówczas swoje pierwsze dzieła literackie oraz współpracował z Towarzystwem Filaretów i Filantropów. Za udział w tajnych stowarzyszeniach i propagandę patriotycznych wartości został aresztowany, a następnie zesłany do Rosji. Zaprzyjaźnił się wówczas z rosyjskimi romantykami, między innymi Puszkinem, których poglądy w sposób znaczący wywarły wpływ na jego polityczne zapatrywania.

Wnikliwa obserwacja rosyjskich rewolucjonistów (dekabrystów) oraz tęsknota za krajem przyczyniły się do napisania przez narodowego wieszcza utworu, który obudził w Polakach patriotyzm i chęć walki o niepodległość. Powstało wówczas jedno z najważniejszych dzieł nie tylko w twórczości Adama Mickiewicza, ale również romantyzmu. Powieść poetycka Konrad Wallenrod zawiera w sobie wszystkie założenia owej epoki. Jej wydanie, choć nie łatwe ze względu na cenzurę, spotkało się z szerokim odzewem. Dla narodu będącego pod zaborem stała się niejako instrukcją dla spiskowców do przeprowadzenia powstania, zaś sam Mickiewicz duchowym przywódcą. Czytając choćby streszczenie Konrad Wallenrod dostrzegamy w tytułowym bohaterze wzór postępowania dla ich działania. Wyjątkowy charakter i cel utworu warto poznać czytając nie tylko samo Konrad Wallenrod streszczenie, ale przede wszystkim poprzez niezwykłe dzieło Adama Mickiewicza. Wieszcz zmarł 26 listopada 1855 roku, a jego ponadczasowe utwory są bezustannie wznawiane.