Pan Tadeusz ? dlaczego powinien zbłądzić pod szczechy

pan tadeuszAdam Mickiewicz przyszedł na świat 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu pod Nowogródkiem. Należy do najwybitniejszych przedstawicieli literatury polskiej epoki romantyzmu. Jego dzieła są ponadczasowe i po dzień dzisiejszy wznawiane i analizowane. W dalszym ciągu budzą żywe zainteresowaniem talentem naszego wieszcza.
Wiele utworów powstało w okresie emigracyjnym, a wśród nich również epos Pan Tadeusz będący dziełem niezwykle wybitnym. Jego artyzm przejawia się pod wieloma względami, choć na pierwszy plan wysuwa się forma i styl. Utwór jest znacznych rozmiarów i cały (ponad 10 tysięcy wersów) napisany został wierszem, na dodatek heksametrem – trzynastozgłoskowcem. W utworze znajdują się liczne środki stylistyczne, jak metafory czy porównania homeryckie. Język jest bardzo żywy i obrazowy. Fabuła stanowi świadectwo staropolskiej tradycji, kultury i obyczajowości i nawiązuje do ważnych dla narodu polskiego wydarzeń. Epos jest także wspaniałą lekcją historii i przybliża ważne wydarzenia z jej okresów oraz jej głównych bohaterów. Jego wartości dla literatury i kultury polskiej nie sposób przecenić. Nie można ograniczać się jedynie do przeczytania Pan Tadeusz streszczenie, gdyż w żaden sposób nie odda ono wielkości dzieła. Jest to bez wątpienia epos, który powinien wedle życzenia autora „zbłądzić pod strzechy” naszych domostw. Jest niejako biblią polskiej literatury. Zapoznanie się z jego treścią nawet poprzez najlepsze Pan Tadeusz streszczenie szczegółowe nie odda patriotycznego ducha utworu i jest po prostu literackim grzechem obywatela naszego narodu.