Organizowanie wycieczki szkolnej – podstawowe kwestie

baza wycieczkiWiększość dzieci i młodzieży w wieku szkolnym lubi różnego rodzaju organizowane wyjazdy. W późniejszym życiu równie chętnie jak kiedyś wyjeżdżali tak potem chętnie wspominają. Dzięki dobrze zorganizowanym wyjazdom można zaszczepić w młodym człowieku chęć podróżowania.

Wycieczki są ważnym elementem pracy nauczyciela. Zwłaszcza ich organizacja. Tylko nauczyciel może wiedzieć jak wiele pracy kosztuje go przygotowanie wycieczki szkolnej. Wychowawca musi orientować się w przepisach, zarówno szkolnych jak i ministerialnych. Ciężko jest skompletować komplet dokumentów zwłaszcza w przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych. Ponieważ przepisy mogą ulegać zmianom. Przydatne może być zebranie informacji o spisie lokalizacji, w których można znaleźć pożądane przepisy. Wtedy w razie organizowaniu wycieczki można szybko sprawdzić jak prezentuje się dany przepis. Jeżeli wysyłamy dzieci na zielone szkoły warto postarać się o policyjną kontrolę busa który będzie wiózł nasze skarby na wycieczkę. Zorganizowane wycieczki szkolne organizowane są bardzo często w maju i czerwcu – gdy kończy się rok szkolny lub przekładane są czasem na wrzesień kolejnego roku.