Umowa na czas określony

Umowy o pracęW polskim kodeksie pracy wyróżnione są następujące umowy terminowe: umowa na czas określony,umowa na czas wykonania określonej pracy,umowa na okres próbny i umowa na zastępstwo. Umowa na czas określony jest bardzo powszechną umową w polskiej reczywistości gospodarczej, głównie ze względu na możliwość elastycznego kształtowania zatrudnienia za jej pomocą. Trzeba jednak pamiętać że zawarcie takiej umowy powinno mieć swoje uzsadnienie, w przeciwnym bowiem wypadku może zostać potraktowane jako próba obejścia przepisów prawa pracy. Napewno korzyścią z zawierania takich umów jest czasowa aktywizacja bezrobotnych czy osób wchodzących na rynek pracy, którzy nie są chętnie zatrudniani a co dopiero na podstawie umowy na czas nieokreślony ( najbardziej pożadanej umowy  punktu widzenia pracownika).

Umowa na czas określony co do zasady nie może być wypowiedziana. Taka możliwość istnieje jednak gdy umowa zawarta była na okres powyżej 6 miesięcy oraz strony w momencie jej zawierania przewidziały taką możliwość. Kodeks pracy nie zawiera nigdzie maksymalnego czasu na jaki umowa na czas określony może być zawarta, może być to więc okres bardzo długi. Ważne jest by określenie czasu trwania umowy nie naruszało jej społeczno gospodarczego przeznaczenia. Przed nowelizacją kodeksu częstą praktyką było zawierania po sobie kolejnych umów na czas określony. W tym momencie ( po wejściu do Uni Eropejskiej oraz po wcześniejszych zmianach) taka praktyka została ograniczona.

Jeden komentarz

  1. Każdy pracownik powinien poczytać sobie Kodeks Pracy – trzeba wiedzieć jakie przysługują nam prawa 🙂

Komentarze są wyłączone