Ubezpieczenia oc reguluje prawo

Ubezpieczenia OCUbezpieczenia oc najczęściej kojarzone są z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, konkretnie mówiąc z obowiązkowym ubezpieczeniem oc auta. Trudno się dziwić, ponieważ to właśnie ubezpieczenia oc jest w Polsce najpopularniejsze. Prawdopodobnie zresztą swoją popularność w dużej mierze zawdzięcza, temu iż jest to polisa obowiązkowa, bez której posiadania nawet zarejestrowanie pojazdu, nie byłoby możliwe. Niemniej jednak ubezpieczenia oc to nie tylko kwestia ubezpieczenia pojazdów. Sprawa jest dużo głębsza i dotyczy sporej liczby różnych dziedzin życia. Dla rozjaśnienia tematu oc to skrót od odpowiedzialności cywilnej, która tak naprawdę ciąży na każdym z nas. W codziennym życiu bierzemy udział w wielu, różnych sytuacjach, dokonujemy różnego rodzaju wyborów oraz działań, za które ponosimy odpowiedzialność. Jeśli swym postępowaniem wyrządzimy komuś krzywdę lub dopuścimy się zniszczenia czyjegoś mienia, wówczas będziemy za to odpowiadać, dobrze jeśli będzie to w ramach ubezpieczenia oc. I bez znaczenia będzie fakt, czy wyrządzona szkoda polegała na zniszczeniu pojazdu czy innej rzeczy należącej do osoby trzecie lub też, czy szkoda będzie bezpośrednio tejże osoby dotyczyć, każdy sprawca ponosi odpowiedzialność i zobowiązany jest prawnie do naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, mającego na celu przywrócenie poprzedniego stanu rzeczy. Nie trudno jest więc wyobrazić sobie przykładową sytuacje, w której na skutek pogryzienia przez psa, osoba trzecia dozna uszczerbku na zdrowiu. Wówczas właściciel psa, według prawa zobowiązany będzie do zadośćuczynienia poszkodowanemu i wypłacenia mu odpowiedniego odszkodowania. Jeśli osoba posiadająca psa będzie również w posiadaniu ubezpieczenia oc za psa, wówczas nie ma się o co martwić, gorzej jeśli koszty leczenia lub operacji osoby poszkodowanej, będzie musiała ponosić z własnej kieszeni.

Na koniec warto podkreślić, że ubezpieczenia oc obejmują bardzo szeroką skalę zdarzeń i szkód. I tak na przykład można wyróżnić oc myśliwych, lekarzy, adwokatów czy rolników. Poza tym oprócz oc samochodu są również  ubezpieczenia oc za zwierzęta domowe, hodowlane lub gospodarskie.