Pisanie info-zrób dobre wrażenie CV i Listem Motywacyjnym

Pisanie.info Najpopularniejszymi i najpotrzebniejszymi dokumentami pomocnymi w poszukiwaniu pracy są CV (życiorys) i List Motywacyjny. Są one odrębnymi i praktycznie różnymi od siebie dokumentami; w każdym z nich zamieszczamy coś innego. CV to „przebieg życia” od momentu ukończenia kształcenia się, poprzez różnorodne kursy i szkolenia aż po ostatnie stanowisko pracy. Możemy zamieścić w nim również informacje o naszych zainteresowaniach, hobby czy pozytywnych cechach charakteru. List Motywacyjny nie jest wymagany przez każdego potencjalnego pracodawcę. Jeśli jednak jest wymagany,to musimy się w nim zaprezentować osobie przeprowadzającej rekrutację z jak najlepszej strony w taki sposób, by po jego przeczytaniu zechciała z nami porozmawiać podczas Rozmowy Kwalifikacyjnej. Oba dokumenty powinny estetycznie wyglądać. Nie mogą zawierać błędów ortograficznych, gramatycznych, językowych czy składniowych, ponieważ będą wtedy nie zrozumiałe i po prostu będą dyskfalifikować nas jako kandydata. Dobrze jest jeżeli do CV należy dołączymy swoje aktualne zdjęcie. Pamiętajmy, że List Motywacyjny i CV powinny być napisane na komputerze by zagwarantować czytelność dokumentu.