Odchudzanie przedsiębiorstwa – to takie proste.

ZarządzanieNajwiększy z twórców teorii zarządzania, Peter Drucker powiedział, że nic nie jest bardziej nieefektywne, niż robienie efektywnie rzeczy, których nie należy wykonywać wcale. Śmiało można powiedzieć, że jest to definicja filozofii Lean Manufacturing. czyli Odchudzonego Wytwarzania. Całkowite zrozumienie i zaakceptowanie tej filozofii pozwala na rewelacyjne olbrzymie przeobrażenia w metodach zarządzania procesami biznesowymi. Rezultatem takiego podejścia są wymierne korzyści polegające na redukcji kosztów oraz usprawnieniu efektywności procesu wytwórczego.

W przedsiębiorstwach gdzie zasady Odchudzonego Wytwarzania są codziennym sposobem funkcjonowania, pracownicy za pomocą koncepcji Kaizen są zaangażowani w procesy zgłaszania sugestii i rozwiązywania problemów. Proces ciągłego doskonalenia i poprawy jest kontrolowany w stosunku do celów, które są określone przez zespoły pracowników. Dlatego pracownicy w w pełny sposób wpływają na warunki i wyniki swojej pracy.

Wszystkie urządzenia techniczne dozorowane są na zasadach prewencji, tzn. obsługi cookresowej dokonywanej przez operatorów oraz działań prewencyjnych, zgodnie z programem TPM. Wszelkie awarie powodujące postój są przedmiotem analizy i wyciągania wniosków.

Czasy postojów urządzeń podczas przezbrajania zredukowane są do minimum, przez co nie ma konieczności produkowania dużych partii produktów. Czasy przestawień są monitorowane za pomocą metody SMED. Każde przestawienie jest dokładnie przygotowane, aby podczas jego trwania wykonywać tylko konieczne rzeczy, które dodają mu wartość.

Podejście Ochudzonej Produkcji nastawione jest na eliminowanie wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w procesach wytwórczych. Takie podejście radykalnie zmienia obraz przedsiębiorstwa. Koncepcja Odchudzonego Wytwarzania określa 7 podstawowych strat, które mają największy wpływ na nieefektywność procesów wytwórczych. Są to: nadprodukcja, oczekiwanie, transport, zapasy, nieodpowiedni proces , niska ergonomia, niska jakość

Wysoka organizacja i wizualizacja obszarów pracy za pomocą reguł 5S. sprawia, że pracownicy są zaangażowani w proces zmian i usprawnień. Takie wizualne podejście sprzyja podejmowaniu szybkich i trafnych decyzji, a przede wszystkim pozwala na szybką identyfikację i usunięcie powstałego problemu.