Magazynowanie, a proces produkcyjny

Magazynowanie towaruProces produkcyjny to nie tylko czynności związane z wyprodukowaniem danego towaru czy materiału ale również wszelkie czynności związane z jego magazynowaniem. Magazynowanie towaru w zakładach produkcyjnych polega głównie na krótkotrwałym ich składowaniu w firmie produkcyjnej do czasu, aż zostaną one odebrane przez nabywcę lub załadowane na transport.Wszelkie przyjęte na stan magazynowy towary muszą zostać zaksięgowane przez magazyniera za pomocą specjalnego druk przyjęcia wewnętrznego, który następnie jest księgowany w katalogu magazynowym. Dzieje się tak dlatego, ponieważ aby była możliwa prawidłowa i bezawaryjna praca magazynu, magazynowanie towaru wszelkich rodzajów wymaga pełnej dokumentacji, dzięki której faktyczny stan magazynowy odzwierciedla się w dokumentacji katalogowej.

Najczęściej na barkach magazyniera głównego, kierującego zespołem pracowników magazynowych oraz wszelkimi zasobami magazynu, spoczywa odpowiedzialność za całość zorganizowania pracy w magazynie. To właśnie główny magazynier dba o odpowiednie i umiejętne ustawianie magazynowanego towaru. Niezmiernie ważne jest aby wszelki składowany towar złożony był w sposób jasny, uporządkowany i przede wszystkim bezpieczny.

Niezależnie czy jest to magazyn firmy produkcyjnej czy firmy świadczącej magazyny do wynajęcia, przechowywanie towarów trwa do momentu zorganizowania transportu przez firmę odbierającą dany towar lub też do czasu kiedy producent jest w stanie taki transport zorganizować bądź w przypadku odbioru towaru przez klienta końcowego. Wszystko zależy od tego jakie przyjęto postanowienia ogólne.

Podczas wydawania towarów z magazynu niezależnie czy jest to duży transport do kolejnego kontrahenta, czy pojedyncze sztuki towaru wydawane klientowi końcowemu, zawsze potwierdzone jest drukiem wydania zewnętrznego (WZ). Obowiązkiem trony wydającej jak i strony, które transport odbiera jest dokładna weryfikacja tego dokumentu ze stanem faktycznym.