Lokaty walutowe

Bardzo popularne są w Polsce kredyty walutowe. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że dostępne są również lokaty walutowe, które dają wcale nie mniejszy zysk od lokat tradycyjnych. Czym zatem dokładnie różnią się lokaty walutowe od typowych lokat?Podobnie jak ma to miejsce w przypadku kredytów walutowych, również i tutaj większość kwestii uzależniona jest od aktualnych kursów walut. Zatem lokaty walutowe może okazać się bardzo opłacalna, ale równie dobrze można na niej stracić. Taka właśnie jest główna różnica pomiędzy tymi dwoma lokatami. Inna ważna kwestia o jakiej trzeba wspomnieć, to konieczność przewidywania zdarzeń przyszłych. Wielce prawdopodobne, ze waluty szybko zdrożeją, a wtedy zysk będzie duży. Jeśli jednak waluty będą taniały, to zysku może nie być w ogóle. Każdy kto inwestuje w waluty musi liczyć się z możliwymi stratami w większym lub mniejszym wymiarze. Im lepiej zostanie zaplanowane wydatkowanie pieniędzy, tym ostateczny efekt będzie korzystniejszy. Inną ciekawą alternatywą są lokaty strukturyzowane.