Lojalność klientów

MarketingMożna powiedzieć, że konsumenci wykazują przywiązanie do więcej niż jednego gatunku, do więcej niż jednej marki. Powody tego podzielonego przywiązania są liczne. Większość gatunków wyrobów nietrwałych występujących na rynku nie różni się tak bardzo ze względu na naprawdę ważne cechy ? w tak zwanych ślepych testach konsumenci nie potrafią ich rozróżniać. Nic więc dziwnego, że konsumenci nie wykazują przywiązania do jednej tylko marki. Innym powodem jest niska świadomość marek w niektórych kategoriach nietrwałych wyrobów-konsumenci rzadko rozpoznają markę papieru toaletowego, czy innych tego rodzaju produktów. Niemniej konsumenci mogą z pewna regularnością kupować określone marki tych produktów, a to dlatego, że są one akurat najbardziej dla nich dostępne. Kolejnym powodem podzielonego przywiązania do marki może być zjawisko poszukiwania różnorodności. Konsument może dokonywać zmiany kupowanych gatunków dla samej zmiany. Jeszcze innym powodem podzielonego przywiązania może być uleganie promocjom. Wiele obserwacji potwierdza, że mniej popularne marki, mające mniejszą liczbę nabywców niż marki bardziej popularne, cieszą się zarazem mniejszym przywiązaniem wśród swoich nabywców. Tak więc można powiedzieć, że mniej popularne marki ponoszą podwójną stratę: nie tylko ich produkty kupuje mniej nabywców, ale w dodatku ci, którzy kupują ich produkty, robią to mniej regularnie niż nabywcy bardziej popularnych marek. Kupujący mniej popularne marki dzielą więc częściej swoją lojalność między ową mniej popularną markę i bardziej popularne marki. Prawidłowość ta nosi nazwę zjawiska podwójnej szkody.