19 mld euro na dofinansowanie drogi ? to mało?

Unia EuropejskaBędąc członkiem Uni Europejskie posiadamy swoje prawa. Jak większość państw członkowskich wykorzystujemy skrupulatnie swoje prawa. Jednym z takich praw jest prawo do dofinansowania inwestycji planowanych w celu ulepszenia pozycji Polski w Uni Europejkiej.


Wydawanie środków unijnych idzie nam bardzo dobrze.Choć mało kto widzi tego efekty. Przykładem może być tu infrastruktura drogowa. Zwłaszcza po tegorocznej zimie, z lupą można szukać dobrej drogi nienasianej dziurami. Drogi na której uszkodziliśmy nasz samochód. I na próżno spłacać kredyt samochodowy jeśli posiadamy nowo co zakupiony samochód z uszkodzonym zawieszeniem.
Program inwestycyjny to największy w historii program modernizacji infrastruktury transporotwej, do której zalicza się sieci drogowe (58% środków z programu), sieci kolejowe, zakup taboru kolejowego, transport morski i lotniczy (koszt 1 mld euro).
Gwarancją na poprawienie jakości polskich dróg mogą być podpisane umowy z wykonawcami na kwotę 31 mld złotych (z 110 mld złotych). Ale to nie koniec inwestycji, bo z dostępnych środków na tego typu programy posiadamy jeszcze znaczne oszczędności.
Jedno jets pewne, że sami jako Polska nie poradzilibyśmy sobie z taką ogromną sumą na modernizaję całej infrastruktury. To dzięki Uni Europejskiej i jej dofinansowanie do Polski sprawia, że nasze standardy gospodarcze idą w dobrym kierunku.
Dofinansowanie z Uni Europejskiej